Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više
Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. rojekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Foruma udruga nezavisne kulture. Ukupna vrijednost projekta – 1.648.240,75kn Trajanje projekta – Od 09. studeni 2020. do 09. studenog 2022. www.strukturnifondovi.hr

Događanja iz Centra +

[tribe_events category='centar']
funk Projektom "Centar +" želi se kroz revitalizaciju neiskorištenih objekata unutar bivše koprivničke vojarne, uz civilno-javno partnerstvo najaktivnijih gradskih udruga na području nezavisne kulture i jedinice lokalne samouprave, nastaviti s radom društveno-kulturnog centra FUNK, te razviti nove programe i aktivnosti centra. Forum udruga nezavisne kulture FUNK prvi je savez udruga u kulturi osnovan na području grada Koprivnice koji djeluje isključivo na području nezavisne kulture, aktivizma i neformalne edukacije i kao takav predstavlja presedan na kulturnoj i društvenoj sceni grada Koprivnice.
funk
funk
Projekt "Centar +" usmjeren je proširenju suradnje s Gradom Koprivnicom, jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK: povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana. Suradnjom na ovom projektu nastavlja se rad na razvoju kulturnog centra u Koprivnici, te se decentraliziraju kulturne aktivnosti izvan glavnog grada Hrvatske. Projekt se izravno veže na nekoliko strateških dokumenata, prije svega na Strategiju razvoja grada Koprivnice, prioritet 3: Uključiv rast, unutar kojeg utječe na strateški cilj: Uspostaviti jedinstvenu kulturnu politiku i povećati kulturni kapital. Unutar Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. kao jedan od dominantnih turističkih proizvoda ističe se kulturni turizam, a svaki grad s proeuropskim tendencijama mora njegovati nezavisnu kulturu kao sastavni dio urbane kulture. Nadalje, projekt se izravno veže na Europsku kulturnu agendu te specifični cilj: promoting better use of synergies between culture and education, in particular by encouraging art education and active participation in cultural activities with a view to developing creativity and innovation.
Savez udruga FUNK osnovan je 2014. godine od strane četiri udruge koje djeluju na području grada i imaju viđegodišnje iskustvo u provedbi programa nezavisne kulture:
Savez je osnovan s ciljem pokretanja prvog centra nezavisne kulture u prostoru bivše vojarne, gdje savez trenutno djeluje i provodi svoje aktivnosti unutar jednog objekta. Prostor kampusa, odnosno bivše vojarne pokazao se kao idealno mjesto za osnivanje takvog centra - osim FUNK-a, unutar kampusa nalazi se i AK galerija, jedini nezavisni izlagački prostor za suvremenu umjetnost u gradu Koprivnici, kao i zgrada Sveučilišta Sjever (u neposrednoj blizini FUNK prostora), što ima izravan utjecaj na komunikaciju sa studentima.

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti