Obrt za usluge Projekti izradio je podstranicu CENTAR+, kao dio postojeće stranice Foruma udruga nezavisne kulture FUNK.

Stranica www.funk-centar.com/centar služiti će za informiranje javnosti o tijeku projekta CENTAR+.

U ponedjeljak 25.01. nastavno na aktivnosti koje su se prethodno odvijale, održan je sastanak upravnog odbora Foruma udruga nezavisne kulture FUNK.

Na sastanku se radilo na planu provedbe pripremnih radnji za adaptaciju prosotra koja će biti financirana iz ostalih prihvatljivih troškova projekta CENTAR+.