Obaviještavamo javnost i sve zainteresirane da smo u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje izradili Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva.

Operacija grad je zajedno s partnerskim organizacijama: SU Klubtura, Kurziv – platforma za pitanja kulture, medija i društva, Platforma za društveni centar Čakovec, Savez udruga Kaoperativa, Platforma doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Rojc, Savez udruga Molekula, Mreža društveno-kulturnih centara DKC-HR, izradila dokument pod nazivom Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva, a u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje.

Kodeks je nastao u želji da svim relevantnim dionicima približimo pojam civilno-javnog partnerstva, da predočimo koji su mogući oblici civilno-javnog partnerstva, kakva su dosadašnja iskustva te da damo osnovne smjernice i preporuke u izgradnji ovog važnog modela sudjelovanja.

U provedbi civilno-javnog partnerstva potrebno je osigurati otvorenost i odgovornost, kako javnog, tako i civilnog sektora. Stoga su ciljevi ovog Kodeksa dati osnivačima civilno-javnih partnerstava:

  • smjernice za uspostavu civilno-javnog partnerstva,
  • preporuke ustrojstva i upravljačkih procesa,
  • preporuke mjera koja osiguravaju transparentnost i etičnost rada.

Nadamo kako će ovaj dokument poslužiti kao vodič i pomoć u procesima uspostave civilno-javnih partnerstava i razvoju društveno-kulturnih centara u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske.

Kodeks možete preuzeti OVDJE

 

U srijedu 28.10.2020. održana je završana konferencija projekta „FUNK – Centar izvan centra“ kojeg je uz partnerstvo s Gradom Koprivnicom provodio koprivnički Savez udruga FUNK u jednom od objekata u koprivničkom Kampusu, sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i to iznosom od 844.597,61 kuna.

U posljednje dvije godine, kupljena je vrijedna tehnička oprema potrebna za realizaciju aktivnosti, zaposlena je jedna osoba na mjestu voditelj projekta, održan je cijeli niz radionica i kulturnih, te edukativnih sadržaja.

Održane su radionice video arta i naprednih vizualizacija, interpretacije baštine, filmske kritike, dizajna zvuka, suvremene fotografije, te radionica pod nazivom „Ženska kultura u fokusu – radionica izrade plakat“. U sklopu njih, održano je i nekoliko koncerata, pa su svoj nastup zabilježile glazbenice Lovely Quinces i Pi, grupa Žen, te Pavle is Dead i Xtematic. Osim takvog tipa sadržaja, u FUNKu je održana i predstava Hoerspiel – „mala igra za slušanje i gledanje“, pa audio vizualni performans „Klarinet i petlje“, glazbeni performans House of Flamingo kolektiva, te su postavljene izložba fotografija Ines Kotarac, te izložba video radova Gorana Škofića.

Kako bi jačali kapacitete, te primjerima dobre prakse poboljšali rad saveza, članovi udruga Saveza FUNK sudjelovali su i na četiri studijska putovanja. Tako su posjetili prostor Kino Šiška u Ljubljani, te prostore Rojc u Puli, Dom mladih u Splitu, te više prostora Saveza udruga Molekula u Rijeci.

U sklopu projekta izrađena je publikacija, odnosno vodič kroz alternativnu kulturu grada Koprivnice, dok su na okruglom stolu na temu sudioničkog upravljanja u kulturi sudjelovali predstavnicima srodnih udruga i organizacija iz Zagreba, Varaždina, Pule i Rijeke. Edukacija članova Saveza FUNK održana je kroz radionicu pisanja projekata iz područja kulture i sudioničkog upravljanja u kulturi, te mentorstvo za voditelja projekta. Održana je i edukacija na temu strateškog planiranja, dok je poseban naglasak Savez imao na izradi Strategije razvoja nezavisne kulture grada Koprivnice.