U srijedu 28.10.2020. održana je završana konferencija projekta „FUNK – Centar izvan centra“ kojeg je uz partnerstvo s Gradom Koprivnicom provodio koprivnički Savez udruga FUNK u jednom od objekata u koprivničkom Kampusu, sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i to iznosom od 844.597,61 kuna.

U posljednje dvije godine, kupljena je vrijedna tehnička oprema potrebna za realizaciju aktivnosti, zaposlena je jedna osoba na mjestu voditelj projekta, održan je cijeli niz radionica i kulturnih, te edukativnih sadržaja.

Održane su radionice video arta i naprednih vizualizacija, interpretacije baštine, filmske kritike, dizajna zvuka, suvremene fotografije, te radionica pod nazivom „Ženska kultura u fokusu – radionica izrade plakat“. U sklopu njih, održano je i nekoliko koncerata, pa su svoj nastup zabilježile glazbenice Lovely Quinces i Pi, grupa Žen, te Pavle is Dead i Xtematic. Osim takvog tipa sadržaja, u FUNKu je održana i predstava Hoerspiel – „mala igra za slušanje i gledanje“, pa audio vizualni performans „Klarinet i petlje“, glazbeni performans House of Flamingo kolektiva, te su postavljene izložba fotografija Ines Kotarac, te izložba video radova Gorana Škofića.

Kako bi jačali kapacitete, te primjerima dobre prakse poboljšali rad saveza, članovi udruga Saveza FUNK sudjelovali su i na četiri studijska putovanja. Tako su posjetili prostor Kino Šiška u Ljubljani, te prostore Rojc u Puli, Dom mladih u Splitu, te više prostora Saveza udruga Molekula u Rijeci.

U sklopu projekta izrađena je publikacija, odnosno vodič kroz alternativnu kulturu grada Koprivnice, dok su na okruglom stolu na temu sudioničkog upravljanja u kulturi sudjelovali predstavnicima srodnih udruga i organizacija iz Zagreba, Varaždina, Pule i Rijeke. Edukacija članova Saveza FUNK održana je kroz radionicu pisanja projekata iz područja kulture i sudioničkog upravljanja u kulturi, te mentorstvo za voditelja projekta. Održana je i edukacija na temu strateškog planiranja, dok je poseban naglasak Savez imao na izradi Strategije razvoja nezavisne kulture grada Koprivnice.

U srijedu 21.10.2020. predstavnici udruga Kopriva i Mamuze, krenuli su na studijsko putovanje u Rijeku, gdje su upoznavali rad Saveza udruga Molekula.

Savez udruga Molekula sastoji se od pet udruga i sve djeluju na području suvremene umjetnosti i kulture: RiRock, FilmAktiv, Drugo More, Prostor plus i Delta 5. Prostore kojima raspolažu udruge u sklopu Saveza dao je Grad Rijeka i oni se nalaze na više lokacija u širem centru Rijeke.