O nama

Forum udruga nezavisne kulture – FUNK

FUNK je osnovan 2014. godine u Koprivnici, a čini ga 5 koprivničkih udruga: maMUZE, Kopriva, RockLive, Pod Galgama i Atelieri Koprivnica. Udruge članice bave se različitim kulturnim praksama i aktivne su u raznim sektorima civilnog društva kroz redovite godišnje programe, svaka u svom kulturnom polju.

Do spajanja je došlo na prirodan način uslijed već ustaljene međusobne podrške i solidarnosti, a prvenstveno radi artikuliranijeg osluškivanja potreba u civilnom sektoru i organiziranijeg djelovanja, sve kako bi nezavisna kultura postala važan faktor gradskog kulturnog identiteta. Okupljanjem navedenih udruga u forum, stvorena je platforma za snažniji i dinamičniji razvoj nezavisne kulture i umrežavanje koje Koprivnicu oživljava i otvara suvremenim kulturnim praksama.

FUNK djeluje u jednoj od zgrada bivše koprivničke vojarne, sadašnjeg kampusa, a dugoročni cilj je navedeni objekt pretvoriti u društveno-kulturni centar koji bi djelovao kao autonomni centar nezavisne kulture gdje bi se provodile sve aktivnosti saveza udruga. Prakse u ostalim gradovima pokazale su kako su prenamijenjeni prostori vojarne idealni za kulturno-društvene centre: time se u isto vrijeme radi na revitalizaciji urbanih prostora koji nisu dovoljno iskorišteni i oživljavaju se gradski punktovi koji su u procesima tranzicije.

Oživljavanje u slučaju FUNK-a znači produkcija svih događanja kojima se bave udruge pojedinačno (koncerti, radionice, predavanja, izložbe, okrugli stolovi, projekcije filmova, performansi i dr.), otvaranje prostora mladima, povezivanje sa sveučilištem i studentima, upoznavanje publike s novim umjetničkim praksama, promicanje suvremenih modela nezavisnog kulturnog djelovanja i inovativnih modela nezavisne kulturne produkcije radi boljeg razvoja civilnog društva na regionalnoj i lokalnoj sceni, stvaranje mlade (nove) publike, podizanje kvalitete života u gradu i života mladih.

S takvim jednim društveno-kulturnim centrom i trajnim smještanjem FUNK-a u zgradu u kojoj i sad djeluje, kampus ima potencijal postati regionalno čvorište kulture i obrazovanja, svojevrsni mali (kulturni) grad u gradu, centar izvan centra.

FUNK čine sljedeće udruge:

RockLive

maMUZE

Kopriva

Pod galgama

Atelieri Koprivnica

Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti