Osnovan odbor za javnu nabavu

U četvrtak 11. veljače 2021. održan je sastanak Foruma udruga nezavisne kulture FUNK na kojem je donesena odluka o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave adaptacije sanitarnog čvora i izgradnje pristupne rampe za osobe s invaliditetom.

U stručno povjerenstvo u ovom postupku jednostavne nabave imenovani su:
1. Matija Zamljačanec, član
2. Denis Košćak, član
3. Tanja Špoljar, član

Zadaća povjerenstva je priprema i provedba postupka jednostavne nabave, izrada potrebne dokumentacije za nabavu, izrada i slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir, predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju te obavljanje ostalih poslova za
provedbu postupka.

Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti