Radionica video arta i naprednih vizualizacija

U petak 6.12.2019. održana je radionica video arta i naprednih vizualizacija.

Resolume Arena je moderni program za manipulaciju videa u stvarnom vremenu. Resolume Arena omogućuje manipulaciju slika, video klipova i živog videa, te zvuka; apliciranje raznih audio i video efekata; organizaciju i grupiranje materijala; video mapiranje; sinhronizaciju s glazbom; upravljanje svjetlima; itd…

Radionica je bila strukturirana u dva dijela: 1) uvod i osnove; 2) napredna upotreba

U uvodnom dijelu smo prošli kroz moguće vrste upotrebe softvera Resolume Arena sa online primjerima – kazalište, ples, preformans, hibridne audio-vizuelne forme, VJ-ing, multimedijalne instalacije, itd. Potom sam ukratko podijelio vlastita iskustva kroz nekoliko konkretnih primjera: mukltimedijalne instalacije “Pripovjetka”, kazališne predstave “Ljubavni slučaj Fahrije P.”, serije koncerata za ABOP i suradnje na audio-vizuelnom projektu “Day of the year”.

Poslije kratke pauze prešli smo na drugi dio radionice u kojem smo se koncentrirali na individualne interese polaznika i u praksi pokušavali riješiti različite situacije upotrebe. Polaznici su se interesirali za upotrebu u kazalištu, korištenju u kontekstu animiranog filma, korištenja fotografija kao materijala animacije, korištenja uz glazbu u klupskom/koncertnom okruženju.

Konkretno smo se bavili:

  • problematikom kontroliranog pokretanja video sadržaja u kontekstu kazališne predstave
  • izradom kratkih animacija sa alfa kanalom, i njihovog ubacivanja u Resolume Arena
  • animiranja sadržaja pomoću envelopa pojedinih parametara programa
  • apliciranja različitih blend modova na postojeće fotografske materijale / izradom videa iz fotografija
  • pokretanja i animiranja video materijala u ritmu sa glazbenom podlogom
  • mapiranja MIDI kontrola na određene paramtere i selekcijom određenog raspona kontrole

Ivan Marušić Klif

Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti