Sastanak upravnog odbora

U ponedjeljak 25.01. nastavno na aktivnosti koje su se prethodno odvijale, održan je sastanak upravnog odbora Foruma udruga nezavisne kulture FUNK.

Na sastanku se radilo na planu provedbe pripremnih radnji za adaptaciju prosotra koja će biti financirana iz ostalih prihvatljivih troškova projekta CENTAR+.

Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti