Studijsko putovanje – Savez udruga Molekula, Rijeka

U srijedu 21.10.2020. predstavnici udruga Kopriva i Mamuze, krenuli su na studijsko putovanje u Rijeku, gdje su upoznavali rad Saveza udruga Molekula.

Savez udruga Molekula sastoji se od pet udruga i sve djeluju na području suvremene umjetnosti i kulture: RiRock, FilmAktiv, Drugo More, Prostor plus i Delta 5. Prostore kojima raspolažu udruge u sklopu Saveza dao je Grad Rijeka i oni se nalaze na više lokacija u širem centru Rijeke.

Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti