ZERO WASTE / Radionica kućnog kompostiranja

ZERO WASTE / RADIONICA KUĆNOG KOMPOSTIRANJA:

KAKO I ZAŠTO KOMPOSTIRATI KOD KUĆE?

FUNK / Kampus, Koprivnica
Petak/ 18.3. /

Za radionicu se potrebno prijaviti na: savez.udruga.funk@gmail.com do 17.3. (četvrtak), do ponoći. U mailu napišite svoje ime, a predmet maila “Prijava za radionicu kompostiranja”.
—–
Ovaj petak krećemo s prvim od šest događanja u seriji predavanja i radionica pod nazivom „Zero waste“ koji će se baviti zero waste načinom života, a koji će u sklopu FUNK-ovog projekta „Centar +“ provoditi članovi ZMAG-a (Zelene mreže aktivističkih grupa). Prvo događanje posvećeno je temi kućnog kompostiranja.
O radionici: U današnjici se organski otpad često tretira kao obično smeće koje završava na depojima. Gotovo je trećina kućnog otpada upravo biootpad, koji nije samo klasični otpad već visokovrijedna i samorazgradiva materija koja se pravilnom preradom može ponovno koristiti. U prirodi se sve reciklira i biootpad se preradnom pretvara u kompost koji povećava kakvoću tla i hrani biljni svijet. Na ovoj ćete se radionici upoznati s metodama i dobrobitima kompostiranja, te ćete naučiti kako jednostavno i jeftino kompostirati u stanu ili kući.
—–
O voditeljici: Voditeljica radionice je Petra Pavleka, ZMAG-ovka koja se bavi agroekologijom – domenom koja povezuje poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu okoliša. Ova krajobrazna arhitektica se godinama bavila freelanceanjem, a od nedavno radi kao voditelj na projektu ZMAG-ove Društvene banke sjemena i programu hrane. Njen vrtlarski hobi je prerastao u opsesiju, a vrt koristi kao poligon gdje primjenjuje ekološki pristup i metode u skladu s prirodom.
O ZMAG-u: Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste. Udruga ZMAG djeluje kao jedan od devet Centara znanja za društveni razvoj u Hrvatskoj, u području održivog življenja i razvoja permakulture. Godinama razvija prostore istraživanja i učenja praktične primjene znanja i vještina za održivo življenje primjenjujući permakulturni dizajn i poštujući permakulturnu etiku (briga za ljude, briga za Zemlju i pravedna raspodjela resursa). Udruga je postala poznata kao inkubator za primjenu održivosti, pri čemu se posebno ističe izgradnja edukacijskog centra Reciklirano imanje u Vukomeriću koje je sjedište udruge i socijalno-edukacijski centar. ZMAG već dvadeset godina radi na provedbi aktivnosti u područjima ekološke proizvodnje hrane i očuvanja sjemena, održivom gospodarenju otpadom, učenju o upotrebi obnovljivih izvora energije, izgradnji ekoloških i prirodnih kuća, zagovaranju i stvaranju modela dobre ekonomije, odnosno sustava društvene i solidarne ekonomije.
—–
Radionica kompostiranja provodi se u sklopu projekta Centar+.
Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti