Projekti

FUNK – CENTAR IZVAN CENTRA

Uspostava kulturnog centra FUNK odraz je potrebe lokalne zajednice za zajedničkim, univerzalnim i multimedijalnim prostorom u kojem je moguće stvarati i konzumirati razne kulturne i umjetničke sadržaje.

U partnerstvu s Gradom Koprivnica u listopadu 2018. započet je dvogodišnji projekt „FUNK – Centar izvan centra“ za koji je odobreno stopostotno financiranje u sklopu natječaja Ministarstva kulture „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Projektom su predviđene razne programske aktivnosti – video art, napredne vizualizacije, dizajn zvuka, dizajn plakata, interpretacija kulturne baštine, filmska kritika, suvremena fotografija, koncerti, izložbe, performansi, amaterske predstave, studijska putovanja, ali i izrada Strategije razvoja nezavisne kulture grada Koprivnice, a sve s ciljem podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi, razvoja i uspostave modela sudioničkog upravljanja u kulturi i provedbe kulturnih i umjetničkih programa.

Očekivani rezultati projekta:

Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada – 5

Broj članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač lokalna ili područna samouprava, te zaposlenika jedinica lokalne i područne samouprave koji sudjeluju u aktivnostima jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi – 15

Ukupna vrijednost projekta – 844.597,61kn
EU sufinanciranje projekta – 717.907,97kn
Trajanje projekta – Od 21. listopada 2018. do 20. rujna 2020.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Denis Košćak, voditelj projekta (koscak.denis@gmail.com, 095 123 2233)

www.strukturnifondovi.hr

Projekt "Centar +" usmjeren je jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK.

Povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Saznaj više

Kako do funka?

Forum udruga nezavisne kulture Trg dr. Žarka Dolinara 1 Koprivnica, Hrvatska
Prikaži na karti